MOOC хичээлүүд

MOOC нь Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Е-Нээлттэй Институтээс хөгжүүлж буй Нийтийн, Нээлттэй насан туршийн боловсрол дахь сургалтын систем бөгөөд дэлхий дахины Massive Online Open Course - ийн нэг юм. Зайн сургалтын маш эрчээ авч буй нэг төрөл бөгөөд хэн ч багш байх боломжтой, суралцагчид хичээлийн хязгааргүй их сангаас өөрийн сонирхсон хичээлийг сонгон суралцах боломжийг олгодог систем юм.

Дээд боловсрол Огноо: 24 Nov, 15

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

Ерөнхий боловсрол Огноо: 20 Apr, 17

Математик

Математикийн хичээл

Ерөнхий боловсрол Огноо: 31 Mar, 15

Монгол хэл

Монгол хэлний хичээл

Дээд боловсрол Огноо: 12 Jan, 15

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

Мэдээллийн технологийн тухай, мэдээллийн аюулгүй байдал нууц

Дээд боловсрол Огноо: 4 Jan, 16

Автомашины засварчин

Автомашины засварчин. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвий

Дээд боловсрол Огноо: 4 Jan, 16

Наношинжлэх ухааны үндэс

Наношинжлэх ухаан, нанотехнологи, наноматериалын онолын ба т

Дээд боловсрол Огноо: 4 Jan, 16
Дээд боловсрол Огноо: 4 Jan, 16

Эрдэс материалын vйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологи

Эрдэс материалын үйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологийн мэдлэг

Дээд боловсрол Огноо: 24 Dec, 15

Органик бус бодисын технологийн физик химийн vндэс

Органик бус бодисын технологийн процессын физик-химийн үндэс

Дээд боловсрол Огноо: 24 Dec, 15

Үнэт ховор элементийн анализ

Ховор болон үнэт элементүүдийн анализын талаар онолын болон

Дээд боловсрол Огноо: 24 Dec, 15

Полимерийн технологи

Полимерын аж үйлдвэрийн үндсийн судлах

Дээд боловсрол Огноо: 24 Dec, 15

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн хичээлээр хатуу т

Дээд боловсрол Огноо: 24 Dec, 15

F.CT718 Органик болон нефть химийн синтез

Энэ хичээлээр нефть ба байгалийн хийн гүнзгий боловсруулах ү

Дээд боловсрол Огноо: 24 Dec, 15

Нефтийн гүн боловсруулалтын технологи

Бакалаврын шатанд үзсэн нефть ба хийн боловсруулалтын анхан

Дээд боловсрол Огноо: 24 Dec, 15

Молекулын спектроскопи

Молекулын спектроскопийн онолын үндэс болон багажит шинжилгэ

Дээд боловсрол Огноо: 24 Dec, 15

Органик бодис, материалын дэвшилтэт технологи

Органик материал,болон органик бодисын үйлдвэрлэл хандлага,